Ψηφιοποιημένα τεκμήρια ναυτιλιακών και ναυτικών συλλογών μουσείων και ιδρυμάτων

SHIPMARK

 

 

Δεδομένα σχετικά με μοντέλα και σχέδια πλοίων και συναφές υλικό (συμβόλαια δανείων και έγγραφα που αφορούν σε τεχνικούς ελέγχους/μετασκευές πλοίων κ.α.)

Το SHIPMARK περιλαμβάνει σαρώσεις σχετικών μοντέλων και σχεδίων πλοίων-σκαφών από ιστορικά αρχεία, όπως επίσης και ποικίλο υλικό από αρχειακά σύνολα που εμπίπτουν στο πεδίο της ιστορίας της ναυτιλίας γενικότερα.

SHIPEQUIP

 

 

Ψηφιοποιήσεις εμβληματικών οργάνων ναυσιπλοΐας και συναφών τεκμηρίων

SHIPSAIL

 

 

Η συλλογή SHIPSAIL περιλαμβάνει απεικονίσεις και ψηφιοποιήσεις τεκμηρίων που σχετίζονται με εμβληματικές κατηγορίες/τύπους ιστιοφόρων πλοίων-σκαφών ιστορικά, καθώς επίσης λιμένων, ναυπηγείων ιστιοφόρων πλοίων κ.α.

Shipstories

 

 

Related museum exhibits

 

 

Τεκμήρια ναυτικής/ναυτιλιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως προσωπικά αντικείμενα κ.α. τα οποία εκτίθενται στα ναυτικά μουσεία της χώρας, και σε λοιπούς φορείς ναυτικής κληρονομιάς.

SHIPQUEST

 

 

Η συλλογή SHIPQUEST περιλαμβάνει το Σημασιολογικό Θησαυρό, ο οποίος αποτελείται από τα σχετικά ψηφιακά τεκμήρια, καθώς και τους όρους και τις έννοιες που τα περιγράφουν.