Εγχειρίδιο χρήστη και διαχειριστή

Η πλατφόρμα ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ στηρίζεται από το Islandora, και αυτό την καθιστά ένα πολύ ισχυρό, ευέλικτο, επεκτάσιμο σύστημα λόγω των συστατικών μερών Ανοιχτού Κώδικα.

Microservices ομαδοποιημένα κάτω από το Islandora Crayfish :
FITS , Homarus , Houdini - ImageMagick , Hypercube , Milliner , Recast

Άλλα στοιχεία ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται είναι:
Apache , ActiveMQ , Karaf , Tomcat , Solr , Blazegraph , Cantaloupe , Drupal , Fedora , Matomo , MySQL

Περισσότερες πληροφορίες για το Islandora και την προσαρμογή του ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους:

Αρχιτεκτονικό διάγραμμα Islandora

Βασική χρήση χρήστη/διαχειριστή Islandora (οδηγίες)

Διαχείριση χρηστών

 

Προσιτότητα/ Προσβασιμότητα

Το ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ενισχύεται από τις δυνατότητες προσβασιμότητας του Islandora (προς το παρόν παρέχονται από το Drupal και τις συνερασζόμενες μονάδες του). Οι παρακάτω σελίδες στην ενότητα 'Προσβασιμότητα' της τεκμηρίωσης του Drupal μπορούν να παρέχουν σχετικές οδηγίες:

 

Δυνατότητες διασύνδεσης του ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ (με τη δύναμη του Islandora / Drupal)

Χρησιμοποιεί microservices - Το Islandora παρέχει μια αρχιτεκτονική για ανταλλαγή μηνυμάτων και ενσωμάτωση με οποιονδήποτε αριθμό μικροϋπηρεσιών, που παρέχουν υπηρεσίες εκτός του πλαισίου Drupal. Η σουίτα μικρουπηρεσιών Crayfish του Islandora παρέχει λειτουργικότητα για συγχρονισμό πόρων στο Fedora και για αυτόματη δημιουργία βοηθητικών αρχείων, που ονομάζονται παράγωγα.

Προσφέρει δυνατότητες ψηφιακής διατήρησης - Η χρήση ενός ισχυρού στρώματος αποθήκευσης για διατήρηση (Fedora) και η δημιουργία τεχνικών μεταδεδομένων με το FITS, είναι εργαλεία ψηφιακής διατήρησης που παρέχονται από τις αυτοματοποιημένες μεθόδους εγκατάστασης.

Εκθέτει δεδομένα σε μηχανές συγκομιδής - Τα μεταδεδομένα σχετικά με τους πόρους είναι διαθέσιμα ως συνδεδεμένα δεδομένα μέσω της λειτουργικής μονάδας σειριοποίησης JSON-LD και μπορούν να διατεθούν μέσω του Drupal, του Fedora ή ενός triplestore. Ο ιστότοπος εκκίνησης Islandora προσφέρει επίσης μια πλήρη διαμόρφωση για την έκθεση του  OAI-PMH , έτσι ώστε τα μεταδεδομένα να μπορούν να συλλέγονται από συσσωρευτές και η υποστήριξη του IIIF σημαίνει ότι οι εικόνες στο Islandora μπορούν να προβληθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προβολής συμβατό με IIIF.

RDF

REST API:

Πλαίσιο IIIF

 

Σημείωση: Το περιεχόμενο του ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ είναι από το dkan.enirisst.gr